O nás

"O společnosti"

"Lidé"

"Kariéra"

 

O SPOLEČNOSTI

Společnost H&H Energy s.r.o. má své sídlo v Jevíčku. Patříme do rodiny společností zabývajících se využíváním obnovitelných zdrojů energie. Naším prvním velkým projektem je realizace a provozování automatické kotelny o výkonu cca 1 MW na dřevní štěpku, která nahradila nevyhovující kotel pro vytápění velkokapacitní sušárny dřeva v rámci provozu dřevařského závodu v Jevíčku.

Dalším krokem bylo najít nejvhodnější využití pro pilinu vznikající při dřevovýrobě. Rozhodnutí postavit technologii na výrobu dřevních pelet ovlivnila mimo obecného povědomí, že pelety patří mezi nejušlechtilejší dřevní palivo a jako obnovitelný zdroj energie jsou podporované EU také skutečnost, že pro vytápění objektu sídla našich společností od samého počátku používáme k plné spokojenosti automatický kotel na pelety.

Dřevní pelety nejenom vyrábíme, ale zajišťujeme i jejich prodej a distribuci ke konečným zákazníkům.

Naším cílem je nabídnout komplexní řešení tepelného hospodářství od projekce přes realizaci, provoz a obsluhu až po servis instalovaných zařízení.

Strategií naší společnosti je jít cestou otevřených dveří a upřímných jednání, která povedou nejen k úspěchu naší společnosti, ale i ke spokojenosti našich obchodních partnerů. Své služby nabízíme obcím, firmám i občanům.

 

 

LIDÉ

Petr Švec
Pozice:
projektový manažer
E-mail:
No Image
Iva Svobodová
Pozice:
obchodní referent
Petr Rozbořil

Kariéra

V současné době nenabízíme žádné volné pozice.